+

Revízie nádrží

  • čistenie nádrží, ORL, lapolov
  • tesnostné skúšky nádrží a potrubných rozvodov
  • tesnostné skúšky nádrží a potrubných rozvodov, autocisterien, ORL, lapolov a kanalizačných nádrží (žúmp)
  • meranie hrúbky stien ultrazvukom
  • vákuové skúšky zvarov

O nás

pix

Spoločnsť Nafteko bola založená v roku 1996 a hlavnou činnostou bol servis ČS. V roku 1998 došlo k presídleniu prevádzky do nových priestorov na Kraujevskú 4, kde sídli dodnes.

Kontakt

Ing. Marián Pavlovič
Potočná 25 , 010 04 Žilina
Mobil: 0905 626 548

Prevádzka:

Adresa: Kragujevská 4, 010 01 Žilina
Tel/Fax: 041 500 17 12
E-mail: pavlovicm@stonline.sk
Skype:pavlovicmarian