Servis čerpacích staníc PHM

Vykonávanie s platnou legislatívou

 • čistenie nádrží po ropných látkach, havaríjných nádrží, ORL (odlučovačov ropných látok), lapolov, iných nádrží po uhľovodíkoch a chemických látkach (okrem jedov)
 • tesnostné a pevnostné skúšky nádrží, armatúr a potrubných rozvodov
 • tesnostné a pevnostné skúšky autocisterien
 • skúšky vodotesnosti ORL, lapolov kanalizačných nádrží a potrubí
 • technický stav nádrží
 • meranie hrúbky stien nádrží ultrazvukovým hrúbkomerom Krautkrämer
 • vákuové skúšky zvarov
 • vizuálna kontrola nádrží
 • revízia poistných armatúr
 • vnútorný náter nádrží
 • odkalenie nádrží
 • prevoz a likvidácia vzniknutých nebezpečných odpadov
 • kalibrácia nádrží laserom
 • vystavenie príslušných protokolov (pracovníci majú I. a II. kvalifikačný stupeň v nedeštruktívnom skúšobníctve)
 • umývanie atiky a podhľadov prestrešenia ČS
 • čistenie a odmastenie manipulačných plôch

O nás

pix

Spoločnsť Nafteko bola založená v roku 1996 a hlavnou činnostou bol servis ČS. V roku 1998 došlo k presídleniu prevádzky do nových priestorov na Kraujevskú 4, kde sídli dodnes. V roku 2005 spoločnosť rozšírila svoju podnikateľskú činnosť o predaj priemyselných hadíc na široké použitie.

Kontakt

Ing. Marián Pavlovič
Borová 3175/1 , 010 07 Žilina
Mobil: 0905 626 548

Prevádzka:

Adresa: Kragujevská 4, 010 01 Žilina
Tel/Fax: 041 500 17 12
E-mail: pavlovicm@stonline.sk
Skype:pavlovicmarian